TOELICHTING CONTROLES
Onderstaande controles moeten bij de aanvang van iedere zaak ook al zijn natuurlijke personen en rechtspersonen bekend bij ons kantoor, uitgevoerd worden.

Gemeentelijke Basis Administratie
De notaris is verplicht om de authentieke gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie te gebruiken voor de uitvoering van zijn publieke taak. Deze authentieke gegevens zijn onder meer: naam, geboorte, adres, burgerservicenummer, partner, ouders, kind, nationaliteit, verblijfsrecht en overlijden.

Curatele register
De ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die hun financiƫle en/of hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Inzage in genoemd register is voor de notaris van groot belang om te beoordelen of iemand beschikkingsbevoegd is. Het curatele register is een openbaar register waarin alle lopende ondercuratelestellingen in Nederland zijn opgenomen. Het register bevindt zich bij de rechtbank Den Haag. Het register bevat gegevens over personen van 18 jaar en ouder die door de rechter onder curatele zijn gesteld.

Faillissementenregister
Een faillissement heeft tot gevolg dat de failliet beschikkingsonbevoegd wordt ten aanzien van zijn vermogen. Een notaris kan hiermee worden geconfronteerd, omdat door het faillissement de geldigheid van de goederenrechtelijke transacties zoals de overdracht en bezwaring van registergoederen of van aandelen op naam in het geding komt. Inzage in het faillissementenregister is dus van groot belang.
Een faillissement staat in beginsel gepubliceerd in het register van de rechtbank van de woonplaats van de failliet.

Verificatie Informatie Syteem
Het Verificatie Informatie Systeem, het VIS, informeert over de unieke nummers van gestolen, vermiste of anderszins ongeldig verklaarde identiteits- en reisdocumenten uit binnen- en buitenland. Een identiteitsdocument wordt van rechtswege vervallen verklaard na de melding van vermissing en de afgifte van een nieuw document. Pas op dat moment meldt de gemeente het identiteitsdocument als zijnde vermist (c.q. gestolen) en vindt opname in het VIS plaats. Het VIS wordt gehouden door de 'Dienst Nationale Recherche Informatie' (DNRI, de voormalige Centrale Recherche Informatiedienst (CRI)), een divisie van het korps landelijke politiediensten (KLPD). Het DNRI is verantwoordelijk voor de actualiteit van het bestand. Geconstateerde onjuistheden kunnen daar worden gemeld.

 juni 2014

 

Vragen/contact


Stel hier uw vraag