TOELICHTING LEGALISATIE VAN DE HANDTEKENING OP DE VOLMACHT

U heeft van ons kantoor een brief gekregen waarbij een volmacht is ingesloten.
Wij verzoeken u om uw handtekening te laten legaliseren.

Waarom legaliseren?
Met het afgeven van een volmacht geeft u iemand anders de bevoegdheid om namens u te handelen. Het is uiteraard belangrijk dat met zekerheid vaststaat dat uzélf de volmacht ondertekend heeft en niemand anders. Dat kan als uw handtekening op de volmacht wordt gelegaliseerd. Dit betekent dat een notaris vaststelt dat u inderdaad zelf de volmacht ondertekent en dat het uw handtekening is die op de volmacht staat. Op deze wijze kan er achteraf geen onenigheid ontstaan over de echtheid van uw handtekening.

Hoe legaliseren?
Iedere notaris in Nederland kan uw handtekening legaliseren. Uw zaak is op ons kantoor in behandeling en daarom verrichten wij deze legalisatie kosteloos.
Een andere notaris kan daarvoor kosten in rekening brengen.

De gang van zaken.
U ondertekent de volmacht niet van tevoren.
U belt het notariskantoor op voor het maken van een afspraak.
Bij uw komst naar het notariskantoor neemt u mee:
-      de brief die u van ons kantoor gekregen heeft;
-      de volmacht;
-      een geldig legitimatiebewijs, dit mag in principe alleen zijn een:
       -      paspoort;
       -      Europese identiteitskaart;
       -      Nederlandse identiteitskaart;
       -      rijbewijs.

U zet uw handtekening in het bijzijn van de notaris en toont daarbij uw (geldige) legitimatiebewijs.
De notaris legaliseert vervolgens uw handtekening.

juni 2014

 

Vragen/contact


Stel hier uw vraag