HUWELIJKSVOORWAARDEN: voor het aangaan van het huwelijk

Wanneer een huwelijk wordt gesloten zonder dat er vooraf huwelijksvoorwaarden zijn opgemaakt ontstaat er een algehele gemeenschap van goederen. Schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen behoren alleen dan niet tot de gemeenschap van goederen als de erflater of schenker dat bepaalt. Alle schulden zijn in beginsel gemeenschappelijk. Iedere schuldeiser van de echtgenoten kan zich verhalen op de gehele gemeenschap. Om te voorkomen dat alle goederen van beide aanstaande echtgenoten door het aangaan van een huwelijk gemeenschappelijk worden, kunnen de aanstaande echtgenoten huwelijksvoorwaarden laten opmaken.

Wet (artikel 1:114 en 1:121 lid 1 BW)
“1:114 BW: Huwelijkse voorwaarden kunnen zowel door aanstaande echtgenoten vóór het sluiten van het huwelijk als door echtgenoten tijdens het huwelijk worden gemaakt.”
1:121 lid 1 BW: Partijen kunnen bij huwelijkse voorwaarden afwijken van de regels der wettelijke gemeenschap, mits die voorwaarden niet met dwingende wetsbepalingen, de goede zeden, of de openbare orde strijden.”

Er zijn verschillende vormen van huwelijksvoorwaarden:
-     een koude uitsluiting zo wordt de overeenkomst van huwelijksvoorwaarden genoemd
       waarbij tussen partijen geen enkele gemeenschap van goederen bestaat;
-      een beperkte gemeenschap: echtgenoten kunnen bij huwelijksvoorwaarden voor een
       beperkte gemeenschap van goederen kiezen;
-      verrekenstelsels: Bij huwelijksvoorwaarden kunnen ook zogenaamde
       verrekenbedingen worden opgenomen, bijvoorbeeld als aanvulling op de
       koude uitsluiting. De verrekening kan bijvoorbeeld het overgespaarde inkomen
       betreffen. Ook is het mogelijk te bepalen dat bij einde van het huwelijk
       (overlijden of echtscheiding) de beider vermogens worden gedeeld alsof
       de echtgenoten waren gehuwd in gemeenschap van goederen.

De vorm waarvoor uiteindelijk wordt gekozen is afhankelijk van de redenen en de wensen van de aanstaande echtgenoten.

Voor het maken van huwelijksvoorwaarden voor het huwelijk is vereist:
-      een notariële akte: ondertekening dient te geschieden voor de datum van
       huwelijksvoltrekking;
-      inschrijving in het huwelijksgoederenregister van de Rechtbank van de plaats waar het
       huwelijk is voltrokken. De notaris draagt hier zorg voor na het voltrekken van het huwelijk;
-     is het huwelijk voltrokken buiten Nederland dan vindt inschrijving plaats bij de rechtbank
       in Den Haag.

Advies notaris
Win ruim voor uw huwelijk advies in bij uw notaris om ongewenst gemeenschappelijk worden van eigendom van de aanstaande echtgenoten door het aangaan van een huwelijk te voorkomen.

 

juni 2014 

Vragen/contact


Stel hier uw vraag