ALGEMENE VOLMACHT/HET LEVENSTESTAMENT

We leven met zijn allen steeds langer, maar er is geen garantie dat dit tot aan het einde in goede gezondheid is. Voor na uw overlijden maakt u een regeling bij testament, maar wat als u tijdens leven uw zaken door iemand wilt laten behartigen danwel niet meer in staat bent uw wil kenbaar te maken, bijvoorbeeld door een beroerte of dementie?
Als u zelf de regie wilt houden in deze situatie, kunt u uw wensen vastleggen in een algemene volmacht (levenstestament). Deze volmacht kan uitgeoefend worden vanaf het moment direct na het ondertekenen van de akte.

Wet
Op dit moment is het levenstestament formeel nog niet in de wet geregeld. Wel is het mogelijk, het feit dat u een levenstestament heeft opgesteld, te laten registreren in een daarvoor bestemd register (Centraal Levenstestamentenregister). Er is geen verplichte vermelding. 

Wat is een levenstestament
In een levenstestament legt u vast hoe u wilt dat voor u belangrijke zaken in uw leven moeten verlopen, ook als u zelf niet meer in staat bent uw wil hieromtrent te bepalen. Hierbij moet u denken aan zaken van vermogensrechtelijke aard en zaken van niet- vermogensrechtelijke aard:
1.    zaken van vermogensrechtelijke aard
       -      u kunt daarbij denken aan inkomsten uit arbeid of een uitkering, aan een eigen
               woning en aan aandelen en obligaties;
       -      zo kunt u in een levenstestament vastleggen wie bijvoorbeeld uw financiën
               moet beheren;
       -      of er toezicht moet worden gehouden op degene die uw financiën beheert;
       -      ook  kunt u aanwijzingen geven over de verkoop van uw woning en kunt u 
               aangeven welke meubelstukken u wilt behouden en wat er met het overige 
               moet gebeuren;
       -      als u bijvoorbeeld gewend bent schenkingen te doen, kunt u verzoeken deze
                schenkingen voort te zetten.
2.    zaken van niet-vermogensrechtelijke aard
       -      u moet daarbij denken aan uw verzorging, verpleging, uw behandeling en 
               begeleiding;
       -      u kunt in het levenstestament laten vastleggen dat u bijvoorbeeld thuis wilt
               worden verpleegd in plaats van naar een verpleeg- of verzorgingstehuis 
               te worden overgebracht;
       -      u kunt ook vastleggen wat er met uw huisdieren moet gebeuren als u
               niet meer thuis kan wonen;
       -      u kunt bijvoorbeeld vastleggen wie er met de artsen mag overleggen over uw
               behandeling.

Advies van notaris
De basis is vertrouwen. De algemene volmacht/levenstestament is een praktisch document, ook als u zelf niet meer in staat bent om te handelen. Voor iedereen die voor u zorgt is het van belang om te weten wat uw wensen zijn. Dit geldt niet alleen voor uw kinderen en naaste familie, maar ook voor zorghulpverleners.

juni 2014

Vragen/contact


Stel hier uw vraag