SAMENLEVINGSCONTRACT

Wanneer men gaat samenwonen ontstaat geen “gemeenschap” van goederen. Wel kan men gemeenschappelijk zaken aanschaffen en zo gemeenschappelijk eigenaar worden. De relatie wordt niet geregistreerd bij de burgerlijke stand. Partners kunnen wel zelf afspraken maken. Deze afspraken worden vastgelegd in een samenlevingscontract. De regeling die men ten opzichte van elkaar treft heeft veelal te maken met financiën en vermogen en men spreekt af wie welke kosten draagt en in welke verhouding.

Wat zegt de wet?
De wet regelt weinig tot niets voor mensen die niet met elkaar gehuwd zijn of met elkaar een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Om als samenwoners gekwalificeerd te worden zijn geen formaliteiten vereist. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een huwelijk. Een samenlevingscontract is ook niet vereist.

Redenen/ inhoud van het samenlevingscontract

Kosten van de huishouding
Omdat huishouding een breed begrip is wordt het meestal zo geregeld in het samenlevingscontract dat ieder bijdraagt naar verhouding van zijn of haar inkomen. Als er maar één partner inkomen heeft betaalt hij of zij alle kosten van de huishouding.

Pensioenregeling
Partners wijzen elkaar vaak aan als pensioengerechtigde. Door dit te doen ontvangt de langstlevende een pensioenuitkering als zijn of haar partner komt te overlijden (indien er pensioen is opgebouwd). Het pensioenfonds moet wel op de hoogte worden gesteld van de regeling.

Verblijvensbeding
Een van de belangrijkste redenen om een samenlevingscontract op te stellen is het verblijvingsbeding. Dat is een bepaling waarin wordt afgesproken, dat alle gemeenschappelijke goederen verblijven aan (= eigendom worden van) de langstlevende, zonder vergoeding. De niet-gezamenlijke goederen gaan dan wel naar de eigen erfgenamen, tenzij bij testament is geregeld, dat deze ook naar de langstlevende gaan. Een gezamenlijke woning kan zo eigendom worden van de langstlevende. Zonder samenlevingscontract vererft de helft van de woning naar de familie van de overleden partner!

Inboedelgoederen in privé
Het is mogelijk om een lijst te maken van de goederen die van de afzonderlijke partners zijn en deze aan de akte te hechten. Zo heeft men bewijs ten opzichte van elkaar, elkaars erfgenamen en eventuele schuldeisers van wie de goederen zijn.

Overlijden
Wanneer samenwoners van elkaar erven, minimaal een half jaar hebben samengewoond, elkaar als fiscale partner aanwijzen (voor de Inkomstenbelasting) en beschikken over een notarieel samenlevingscontract worden zij gelijkgesteld aan gehuwden. Dit houdt in dat zij ruim € 600.000,-- belastingvrij van elkaar mogen erven. Anders zou dit maar € 2.012,-- zijn.

Advies notaris
Het opstellen van een samenlevingscontract is in veel situaties aan te bevelen. Het kan veel problemen voorkomen als één van beiden overlijdt of als de relatie wordt beëindigd.

juni 2014

 

Vragen/contact


Stel hier uw vraag