SCHENKING: gevolgen voor de Inkomstenbelasting voor een schenking in verband met de aankoop van een eigen woning

Een schenking van ouders aan kinderen ter zake de aanschaf van een eigen woning door de kinderen, heeft gevolgen voor  de aftrek van de eigen woningrente op grond van de wet op de Inkomstenbelasting.
Gelet op de huidige wettelijke regeling is de betaalde eigen woning rente volledig fiscaal aftrekbaar. Het gevolg van de schenking ter zake de aanschaf van de eigen woning is dat bij opgenomen gelden in de toekomst in het kader van de eigen woning de hypotheekrente voor wat betreft dit opgenomen geld niet als rente gezien wordt die in box 1 aftrekbaar is. Er ontstaat met andere woorden meteen een zogenaamde “eigen woningreserve”. Dit is de fiscale term voor de winst die wordt gemaakt (bijvoorbeeld door waardestijging) bij verkoop van een woonhuis. Als vervolgens een nieuwe woning wordt gekocht, dan moet die “eigen woningreserve” worden gebruikt voor die aankoop. Als je ervoor kiest om dit niet te doen en de aankoop weer geheel te financieren, dan is de rente over het bedrag van de “eigen woningreserve” niet aftrekbaar. De rente van toekomstige financieringen voor verbouwing/verbetering van de woning, is onder de huidige regeling aftrekbaar.

Voorbeeld/opmerkingen:
-  Er wordt in het kader van de aankoop een vrijgesteld bedrag van
€ 51.407,-- geschonken. Als de woning verkocht wordt en de geschonken € 51.407,-- wordt niet aangewend voor de aankoop van een nieuwe woning, maar die aankoop wordt geheel gefinancierd (bijvoorbeeld totale lening voor koopsom en kosten
€ 300.000,--) dan is slechts de rente over de lening minus de eigenwoning reserve (dus over € 248.593,--  aftrekbaar). Indien in de toekomst een bedrag van € 51.407,-- opgenomen wordt ter verbetering/verbouwing van de woning, is de rente als eigen
woningrente aftrekbaar.

-  Voor het geval er geen beroep gedaan wordt op de schenkingsvrijstelling, is er weliswaar schenkbelasting verschuldigd. Er van uitgaande dat de eenmalige schenkingsvrijstelling van € 24.676,-- wel benut wordt is er aan schenkbelasting verschuldigd 10% van
€ 26.731,-- (verschil tussen € 51.407,-- en de vrijstelling van € 24.676,--) of te wel € 2.670,--. Renteaftrek in de inkomstenbelastingsfeer gedurende meerdere jaren is gelet op de huidige wettelijke regeling ter zake renteaftrek altijd voordeliger.

- Overigens is er ook de mogelijkheid van het verstrekken van (een deel van) het bedrag in de vorm van een lening door de ouders. De hierover betaalde rente is voor het kind aftrekbaar en voor de ouders onbelast. Indien er geen rente betaald wordt, is er ook geen aftrek.  Het niet betalen van rente is een schenking van ouders aan kind, maar hiervoor kan wellicht gebruik worden gemaakt van de jaarlijkse vrijstelling.

juni 2014

Vragen/contact


Stel hier uw vraag