SCHENKING: algemeen

Er zijn verschillende redenen waarom mensen willen schenken. Bijvoorbeeld om fiscale redenen, of ter ondersteuning van een goed doel of gewoon uit vrijgevigheid. Maar de essentie van de schenking is altijd gelijk namelijk; een ander verrijken ten koste van uw eigen vermogen, zonder tegenprestatie van die ander.

Wet
Artikel 7:175 BW
1.    Schenking is de overeenkomst om niet, die er toe strekt dat de ene partij, de schenker, ten koste van eigen vermogen de andere partij, de begiftigde verrijkt.
2.    het tot een bepaalde persoon gericht schenkingsaanbod geldt als aangenomen, wanneer deze na er van kennis te hebben genomen het niet onverwijld heeft afgewezen.

Wat is een schenking
Schenken kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door:
1.    Schuldigerkenning uit vrijgevigheid
       Bij een schenking in de vorm van schuldigerkenning uit vrijgevigheid verklaren ouders dat zij een bepaald bedrag, de schenking, schuldig zijn aan de kinderen. De ouders blijven de beschikking houden over de goederen. De kinderen hebben een (niet opeisbare) vordering. Meestal wordt afgesproken dat de vordering pas opeisbaar is na het overlijden van de ouders. (voor meer informatie hierover zie toelichting schuldigerkenning uit vrijgevigheid)
2.    Schenking in contanten
3.    Kwijtschelding van een vordering
De schenking is in beginsel vorm vrij en kan derhalve zonder het opstellen van een notariële akte geschieden.

Een notariële akte is wel vereist:
a.    ingeval van een schenking, die zal worden uitgevoerd nadat de schenker is overleden;
b.    ingeval van een schenking van een registergoed.

Schenkingsclausules
Ondanks dat een notariële akte in de meeste gevallen niet vereist is, zijn er wel redenen te bedenken om een schenking toch door de notaris te laten vastleggen.
(zie schenkingsclausules).

Advies van notaris
Win vrijblijvend advies in alvorens u gaat schenken.

juni 2014

 

Vragen/contact


Stel hier uw vraag