TESTAMENT (samenlevers)

Na uw overlijden gaan al uw bezittingen en schulden over op uw erfgenamen. Indien u geen testament heeft gemaakt bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn, hoe uw nalatenschap moet worden afgewikkeld en hoeveel ieder krijgt. Alleen door het opstellen van een testament (uiterste wilsbeschikking) kunt u afwijken van de wettelijke regels. Een testament wordt na ondertekening geregistreerd in het Centraal Testamentenregister (CTR) in Den Haag.

Wat zegt de wet? (geregeld in Boek 4 BW titel t/m titel 5)
“Artikel 42
1.    Een uiterste wilsbeschikking is een eenzijdige rechtshandeling, waarbij een erflater een
       beschikking maakt, die eerst werkt na zijn overlijden en die in dit Boek is geregeld of
       in de wet als zodanig wordt aangemerkt.
2.    De erflater kan een uiterste wilsbeschikking steeds eenzijdig herroepen.
3.    Een uiterste wilsbeschikking kan alleen bij uiterste wil en slechts door de erflater persoonlijk worden gemaakt en herroepen.”

Indien u (als samenlever) overlijdt zonder een testament te hebben gemaakt vererft uw nalatenschap volgens de wet. Dit is niet uw partner, maar zijn uw kinderen of uw ouders/broers/zusters.

Wat kan er worden geregeld in een testament
In een testament kunt u onder andere vastleggen:
-      wie uw erfgenamen zijn (bijvoorbeeld de langstlevende);
-      wie niet uw erfgenamen mogen zijn (onterven)
-      wie specifieke goederen verkrijgt (inboedel, huis, sieraden) of een geldbedrag (legaat);
-      wie voogd(en) wordt/worden over uw minderjarige kinderen;
-      wie bewindvoerder wordt over de erfdelen van uw kinderen;
-      wie uw nalatenschap mag afwikkelen (executeursbenoeming);
-      overige wensen ten aanzien van uw uitvaart;
-      uitsluitingsclausule (voorkomt dat de nalatenschap gedeeld moet worden met een
       eventuele (ex)partner van de erfgenaam).

Een testament wordt dus om vele redenen opgemaakt. Naast praktische redenen (voogdij/bewind/executeursbenoeming of de positie van de langstlevende partner) en emotionele redenen (wie krijgt de sieraden van moeder of het horloge van vader) zijn er ook economische redenen om een testament op te laten stellen.

Advies notaris
Een testament geeft voor samenlevers in veel situaties duidelijkheid. U bepaalt dan immers beiden wat er met uw vermogen gebeurt (denk aan uw helft van de en/of rekening). Dit kan een flinke besparing van erfbelasting opleveren. Laat u dus goed adviseren wat in uw situatie het beste is na uw overlijden.

                                                                                                                                                                       juni 2014

 

 

 

Vragen/contact


Stel hier uw vraag