TOELICHTING OVERDRACHT GEDEELTELIJK PERCEEL

Inleiding
Een geheel kadastraal perceel is een perceel dat in het Kadaster onder één nummer is ingeschreven en dat al eens is uitgemeten. Er is sprake van een gedeeltelijk kadastraal perceel als maar een deel van het kadastrale nummer bij de verkoop is betrokken. Hierbij valt te denken aan de overdracht van een stukje van de tuin.

Kadastraal tarief bij gedeeltelijk perceel, uitmeten achteraf
Na een overdracht van een gedeelte van een perceel, voert het Kadaster een meting uit. Een nieuwe perceelsaanduiding wordt door het Kadaster vastgelegd en bijgewerkt op de kadastrale tekening. De kosten die het Kadaster hiervoor in rekening brengt bedragen € 1.200,00 per gedeeltelijk perceel. Deze kosten komen bovenop de inschrijvingskosten van de akte van levering ad € 168,00 oftewel in totaal € 1.368,00.

Uitmeten van het perceel gebeurt nadat de akte van levering getekend is.

Kadastraal tarief bij gedeeltelijk perceel, uitmeten vooraf
Het vóór de akte van levering uitmeten van een perceel inclusief het achteraf inschrijven (van een geheel perceel) bedragen circa € 783,00 (€ 615,00 + € 168,00).
De verwerkingstijd voor het uitvoeren van deze meting bij het Kadaster bedraagt circa 20 werkdagen.

Kadastraal tarief bij gedeeltelijk perceel met voorlopige kadastrale grenzen
Voorafgaand aan de levering van een beoogd perceelsgedeelte, wordt dit perceelsgedeelte door een Kadasterapplicatie afgesplitst namens de verkoper. Daarbij worden nieuwe percelen gevormd. Er worden nieuwe definitieve perceelnummers aan de percelen toegekend en de voorlopige begrenzing wordt op de kadastrale kaart afgebeeld. De kadastrale begrenzing en oppervlakte hebben een voorlopige status. De kadastrale grens en –oppervlakte worden definitief wanneer de landmeter de grens heeft “geverifieerd”.
- bij het splitsingsverzoek wordt € 90,00 in rekening gebracht per nieuw perceel bij de aanvrager;
- bij de akte wordt door het Kadaster € 785,00 in rekening gebracht. Deze kosten komen bovenop de inschrijvingskosten van de akte van levering ad € 168,00 oftewel in totaal € 953,00.
De verwerkingstijd van deze digitale procedure bij het Kadaster bedraagt circa 5 werkdagen.

Betreft het een overdracht van een “klein”* gedeeltelijk perceel:
- bij het splitsingsverzoek wordt € 90,00 in rekening gebracht per nieuw perceel bij de aanvrager;
- de inschrijvingskosten van de akte van levering ad € 168,00.

     *overdracht gedeeltelijk “klein” perceel:
-      het over te dragen perceel is niet groter dan 100m2 én
-      de waarde bedraagt maximaal € 5.000,00

 

juni 2014

 

Vragen/contact


Stel hier uw vraag