TOELICHTING HYPOTHEEKAKTE

Inleiding

Het recht van hypotheek is een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypothecaire geldlening afsluit voor de financiering van uw woning, geeft u het recht van hypotheek aan de geldgever. Het recht van hypotheek geldt als zekerheid voor de terugbetaling van de geldlening. In het algemeen geldt uw eigen woning als onderpand; als u de rente en/of de aflossing van de geldlening niet meer betaalt, heeft de geldgever het recht om het onderpand executoriaal te verkopen. Uit de verkoopopbrengst mag de geldgever zich vervolgens bij voorrang, dus boven andere schuldeisers, voldoen.

Wat zegt de wet

Het recht van hypotheek (evenals het recht van pand) is geregeld in artikel 3: 227 van het Burgerlijk Wetboek en verder. Het recht van hypotheek wordt gevestigd op een registergoed. Het recht van pand wordt gevestigd op andere goederen. Artikel 3:227 luidt als volgt:

Lid 1: "Het recht van pand en het recht van hypotheek zijn beperkte rechten, strekkende om op de daaraan onderworpen goederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen. Is het recht op een registergoed gevestigd, dan is het een recht van hypotheek; is het recht op een ander goed gevestigd, dan is het een recht van pand. “

Lid 2.: Een recht van pand of hypotheek op een zaak strekt zich uit over al hetgeen de eigendom van de zaak omvat. “

Toelichting

Hypotheekbedingen

Hypotheekbedingen zijn de voorwaarden die de geldgever stelt voor het verstrekken van de hypothecaire geldlening. Deze bedingen dienen te worden opgenomen in de hypotheekakte. Veel voorkomende hypotheekbedingen zijn onder andere: huurbeding, beding van eigenmachtige verkoop, onderhoudsbeding en assurantiebeding

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Indien er één schuldenaar is, is deze persoon voor de gehele schuld aansprakelijk. Indien er meerdere schuldenaren zijn, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk. Dit houdt in dat alle schuldenaren ieder voor de gehele schuld aansprakelijk zijn.

(Verhoogde) Inschrijving

In de hypotheekakte wordt het maximale bedrag (de inschrijving) vermeld dat de geldgever op de schuldenaar mag verhalen op grond van de hypotheekakte.

Vanzelfsprekend is uitgebreider informatie op te vragen bij ons kantoor.

juni 2014

 

 

Vragen/contact


Stel hier uw vraag