SPLITSEN PERCEEL MET VOORLOPIGE KADASTRALE GRENZEN

Vanwege wijzigingen in het systeem van het Kadaster is het in de toekomst niet meer mogelijk
gedeeltelijke kadastrale percelen te leveren. Vooruitlopend daarop zijn de tarieven al zodanig
aangepast, dat het voordeliger is een te leveren deelperceel vooraf te laten splitsen in voorlopige
kadastrale grenzen (VKG). Deze splitsing kan door ons notariskantoor uitgevoerd worden. In het
geval van overdracht van een perceel grond door de gemeente (Hengelo), zal deze splitsing in
VKGdoor de gemeente worden uitgevoerd.

Wanneer u een geheel perceel gedeeltelijk wilt overdragen, kunnen wij voor u deze VKG via een
speciale kadasterapplicatie verzorgen. Wij bespreken op basis van een recente
kadastertekening en eventueel ter plaatse waar de gewenste nieuwe grenzen zullen komen.

Aan de hand van de bespreking voeren wij de nieuwe grenzen in. U ontvangt van ons een
controle-tekening (digitaal PDF-bestand). Wanneer deze controle-tekening de gewenste
situatie en grenzen weergeeft, ontvangen wij deze tekening voorzien van uw handtekening
retour. Daarna kunnen wij de VKG bij het kadaster aanvragen. Binnen 5 werkdagen na deze
aanvraag worden de nieuwe gegevens door het Kadaster verstrekt. Een eventuele overdracht
kan daarna plaatsvinden.

Tarieven (2014)

Voor het aanbrengen van de VKG  rekent het kadaster een bedrag van € 90,-- per nieuw
te splitsen perceel. Bij levering wordt vervolgens een bedrag van € 168,-- voor de inschrijving
van de akte gerekend alsmede een bedrag van € 785,-- voor het definitief vaststellen
(uitmeten) van de nieuwe grenzen.

Wanneer een nieuw te vormen perceel kleiner is dan 100 m2 en een waarde van maximaal
€ 5.000,-- worden alleen de bedragen van € 90,-- en € 168,-- in rekening gebracht door
het Kadaster.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                juni 2014

Vragen/contact


Stel hier uw vraag