In het huidige notariaat zijn de tarieven door de wetgever nagenoeg geheel vrij gegeven, iedere notaris bepaalt zijn eigen prijs. Als gevolg hiervan is in het notariaat een splitsing tussen kantoren merkbaar. Gedurende enige tijd is de opkomst van enkel op prijsniveau concurrerende kantoren erg groot geweest. De cliënt heeft echter gemerkt dat dergelijke kantoren met een laag 'lok-tarief' vaak aanvullende kosten declareren als gevolg waarvan deze kantoren uiteindelijk een vergelijkbaar of soms zelfs hoger tarief hanteren dan 'normale' kantoren.

Gaat u dus in uw eigen belang altijd na wat een kantoor voor een bepaalde prijs voor u zal doen en gaat u vooral na welke kosten een op het eerste gezicht erg goedkoop kantoor aanvullend bij u in rekening kan brengen, zodat u vervelende verrassingen voorkomt.

Ons kantoor heeft als uitgangspunt dat de door de cliënt te betalen prijs overeen dient te komen met de door ons kantoor geleverde diensten. De prijs-kwaliteitsverhouding moet altijd te verantwoorden zijn. Aan maatwerk zijn vanzelfsprekend meer uren en kosten verbonden dan aan meer reguliere werkzaamheden en het verschil hiertussen is dan ook merkbaar in onze declaratie.

Het is niet goed mogelijk om op voorhand tarieven te publiceren omdat deze afhankelijk zijn van de werkzaamheden die wij voor u moeten verrichten.

Vragen/contact


Stel hier uw vraag