ANBI; aanvraag ANBI-status

Om als ANBI te kunnen worden aangewezen, moet de instelling een beschikking aanvragen bij de belastingdienst. De belastingdienst/Oost-Brabant/kantoor ’s-Hertogenbosch behandelt de verzoeken van de instellingen die willen worden aangewezen als ANBI. Ook is deze belastingdienst bevoegd voor het toezicht op ANBI’s en het eventueel heffen van verschuldigde schenkingsrechten.

Stappenplan
1.    Om een formulier ANBI-beschikking te kunnen aanvragen bij de belastingdienst dient de instelling in het bezit te zijn van een zogenaamd RSIN-nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer), voorheen het fiscaalnummer. Hiervoor dient de instelling te worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Na inschrijving van de instelling bij de Kamer van Koophandel wordt na enkele dagen het RSIN door de belastingdienst toegezonden. 
2.    Na ontvangst van het RSIN kan contact worden opgenomen met de belastingdienst (0800-0543) om aan aanvraagformulier ANBI-beschikking op te vragen. Dit formulier kan ook gedownload worden via www.belastingdienst.nl. of schriftelijk worden aangevraagd bij:
       Belastingdienst/Oost-Brabant/kantoor ’s-Hertogenbosch
       Postbus 70505
       5201 CG ‘s-Hertogenbosch
3.    Invullen van het aanvraagformulier en retour sturen naar de belastingdienst. Na een periode van circa 3 tot 6 weken ontvangt u nadere bericht omtrent de ANBI-status van de instelling.

Advies Notaris
Als notaris kan ik u behulpzaam zijn bij de inschrijving van de instelling bij de Kamer van Koophandel alsmede het aanvragen/indienen van het aanvraag formulier bij de belastingdienst.

juni 2014

 

 

Vragen/contact


Stel hier uw vraag