COÖPERATIE; juridische aspecten / aansprakelijkheid

Het lidmaatschap van een coöperatie is persoonlijk en daarmee niet standaard overdraagbaar. Als de overdraagbaarheid  van het lidmaatschap mogelijk moet zijn, kan deze beperking worden voorkomen door hiervoor in de statuten een bijzondere bepaling op te nemen.

Oprichtingsvereisten:
Een coöperatie moet worden opgericht door minimaal twee personen. Hiervoor dient een akte opgemaakt te worden door de notaris. Daarnaast kent de coöperatie een verplichte inschrijving in het handelsregister. De handelsnaam van de coöperatie moet verplicht het woord “coöperatief” bevatten en ook moet er aan het eind van de naam de letters W.A. (wettelijke aansprakelijkheid), B.A. (beperkte aansprakelijkheid) of U.A. (uitgesloten aansprakelijkheid) staan.

Algemene ledenvergadering
De hoogste zeggenschap binnen de coöperatie ligt bij de algemene vergadering. Deze vergadering benoemt het bestuur. De leden betalen mee aan de kosten voor oprichting en het in stand houden van de coöperatie. Winst kan bijvoorbeeld worden verdeeld op basis van het werk dat een lid voor de coöperatie heeft uitgevoerd. De leden mogen hier zelf afspraken over maken.

Aansprakelijkheid:
Omdat de coöperatie een zelfstandige rechtspersoon is, is ze zelf aansprakelijk voor haar handelen. De leden van de coöperatie zijn in principe niet aansprakelijk voor overeenkomsten of rechtshandelingen die de coöperatie afsluit of verricht. De aansprakelijkheid van leden beperkt  zich meestal tot hun inbreng in de coöperatie of storting op de ledenrekening. Elke coöperatie legt verder in haar statuten vast, hoe de aansprakelijkheid verdeeld is bij de ontbinding van de coöperatie. Er zijn drie mogelijkheden:
-      Bij wettelijke aansprakelijkheid (WA) zijn de leden voor gelijke delen (tenzij de statuten een andere verdeelsleutel bevatten) aansprakelijk voor het tekort.
-      Bij uitgesloten aansprakelijkheid (UA) zijn de leden niet aansprakelijk voor het tekort.
-      Bij beperkte aansprakelijkheid (BA) zijn de leden verplicht bij te dragen in het tekort tot een in de statuten vermeld niveau.

juni 2014

Vragen/contact


Stel hier uw vraag